July 23 Stage Program

2:00 pm – 2:45 pm SDM Jazz & Ballet Academic

3:00 pm – 3:30 pm YO-KAI Watch Uchuu Dance Workshop

3:45 pm – 4:05 pm YO-KAI Watch Uchuu Dance Workshop

4:00 pm – 4:20 pm YO-KAI Watch Meet and Greet (Location: YO-KAI Watch Area)

4:15 pm – 5:00 pm SDM Jazz & Ballet Academic

4:30 pm – 4:50 pm YO-KAI Watch Meet and Greet (Location: YO-KAI Watch Area)

5:15 pm – 6:00 pm SDM Jazz & Ballet Academic